Ví Momo 0969833360 DAO VAN DUC
BIDV 21410002640525 DAO VAN DUC
TECHCOMBANK 19036865303012 DAO VAN DUC
Paypal MEGAME365 DAO VAN DUC


Lưu ý: Chuyển khoản xong chụp ảnh gửi lại Fanpage